Veelgestelde vragen

Wat zijn de voordelen van een prefab dakopbouw of nokverhoging?

Alle elementen van een prefab dakopbouw of nokverhoging worden in onze werkplaats gefabriceerd. Op de dag van de plaatsing worden deze elementen in 1 dag met een kraan geplaatst. Dit betekent dus dat de dakopbouw of nokverhoging binnen 1 dag wind- en waterdicht is.

In vergelijking met traditioneel bouwen (in het werk) is dit dus een groot voordeel omdat het dak maar 1 dag open is. Hierna kan de afwerking naar jouw wens worden gedaan. Uiteraard zoveel mogelijk buitenom, met zo min mogelijk overlast.

Heb ik een vergunning nodig voor een dakopbouw of nokverhoging?

Voor een dakopbouw of nokverhoging is er altijd een Omgevingsvergunning nodig. Bij Dakopbouw Totaal is dit inbegrepen in de opdracht en hier helpen we dus graag mee.

Dit houdt in dat we alle stukken van de bestaande woning verzamelen en vervolgens het tekenwerk voor de dakopbouw of nokverhoging maken. Wanneer deze stukken klaar zijn kunnen deze naar de constructeur welke een constructieberekening zal maken. Deze stukken samen dienen we dan in bij de Gemeente, als zijnde een aanvraag Omgevingsvergunning. Ook eventuele vragen van de Gemeente worden door ons beantwoord en eventuele gewenste wijzigingen worden verwerkt. Net zo lang tot er positief op de aanvraag is beslist en er dus een Omgevingsvergunning is afgegeven.

Wat kost een prefab dakopbouw of nokverhoging?

Op de vraag wat een dakopbouw of nokverhoging nou eigenlijk kost is helaas geen direct en standaard antwoord te geven.

De prijs van een dakopbouw of nokverhoging is namelijk afhankelijk van vele factoren. Deze zijn te onderscheiden in vaste kosten welke ongeacht het formaat en afwerking nagenoeg gelijk zijn. Hierbij kun je denken aan constructieberekening, tekenwerk, vergunningen, kraan, steigerwerk etc.

Ook zijn er kosten welke voortvloeien uit de wens van de klant en dus voor elke opbouw anders zijn. Dit zijn klant specifieke kosten. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de afmetingen, soort gevelbekleding, soort en kleur kozijnen, mate van afwerking etc. Al deze factoren hebben invloed op de prijs.

Het is gezien bovenstaande dan ook niet mogelijk om een standaard prijs per m² af te geven.

Om een voorbeeld te geven ; een dakopbouw van 4 x 4 meter (bxd) heeft dezelfde vaste kosten als een opbouw van 8 x 10 meter (bxd). Dit maakt dat de prijs per m² voor een kleinere opbouw dus een stuk hoger zal uitvallen dan voor een grotere opbouw. Dit omdat de vaste kosten over meer m² verdeeld kunnen worden.

Om een reëel beeld te geven van de kosten van de door jou gewenste dakopbouw of nokverhoging, maken we daarom graag een vrijblijvende offerte op maat. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Wat is jullie werkgebied?

Ons werkgebied is het deel van Nederland ten zuiden van de lijn Delft – Tilburg. Met uitzondering van de meest zuidelijke delen van Zeeland.

Is er tijdens de bouw veel overlast voor mij en omwonenden?

Tijdens de realisatie van jouw dakopbouw of nokverhoging zorgen we dat er minimale overlast zal zijn. We plaatsen gekeurde steigers, een keetwagen met opslag en een mobiel toilet, zodat we niet constant door de woning hoeven te lopen en werken dus zoveel mogelijk buitenom.

Wanneer we weten wanneer de dakopbouw of nokverhoging geplaatst gaat worden, zorgen we voor een brief voor omwonenden. Met deze brief informeren we hen over de bouw, de doorlooptijd en wanneer er een kraan in de straat zal staan. Zo is iedereen goed geïnformeerd.

Wanneer kunnen jullie starten met de bouw?

Zodra wij opdracht hebben ontvangen voor jouw dakopbouw of nokverhoging moeten eerst alle bouwtekeningen en constructieve stukken van de bestaande woning worden verzameld. Soms hebben klanten deze in hun bezit, maar vaak is dat ook niet het geval en moeten we hiervoor naar het Gemeente archief. Indien dit zo is maken we een afspraak om daar de stukken in te zien.

Wanneer alle stukken van de bestaande woning compleet zijn, kan onze tekenaar aan de slag met het tekenwerk. Hij zal eerst een schetsplan opzetten. Hierin zijn voor- en na aanzichten, plattegronden en doorsneden te zien, alsmede een materiaalrenvooi waarin is opgenomen welke materialen en kleuren er gebruikt zullen worden. Dit schetsplan sturen we eerst naar je toe zodat je kunt bekijken of alles zo naar wens is. Is dat het geval? Dan vullen we het tekenwerk aan met details en een ventilatieberekening. Dit is het technisch ontwerp.

Het technisch ontwerp wordt naar onze constructeur gestuurd. Hij zal een constructieberekening maken voor de dakopbouw of nokverhoging.

Wanneer ook deze berekening klaar is, zijn de stukken compleet.

Alle stukken worden tegelijk ingediend bij de Gemeente. Dit heet een aanvraag Omgevingsvergunning.

De Gemeente heeft in beginsel 8 weken de tijd om te beslissen op de aanvraag. In deze termijn kan zij besluiten de vergunning te verstrekken maar kan ook om aanpassingen vragen. Deze aanpassingen bespreken we met je en verwerken deze vervolgens in het aangepaste tekenwerk. Dit dienen we weer in bij de Gemeente. Zo kan de beoordeling verder lopen.

Soms kan men niet binnen de 8 weken termijn beslissen en wordt de beslistermijn met 6 weken verlengd.

Wanneer de vergunning er is kunnen we aan de slag. We komen de dakopbouw of nokverhoging dan exact inmeten. Dit doen we omdat bouwtekeningen nogal eens verschillen met de werkelijkheid. De opbouw of nokverhoging moet natuurlijk wel passen.

Nadat we alles exact hebben ingemeten, maken we de werkplaatstekeningen en kunnen we materialen en kozijnen bestellen.

Afhankelijk van de levertijd van deze materialen en kozijnen kunnen we de opbouw of nokverhoging inplannen in de werkplaats en vervolgens ook in de bouwplanning.

Gemiddeld starten we ca. 8 weken na vergunning met het plaatsen van de dakopbouw of nokverhoging.

Wat is de doorlooptijd van de bouw?

De doorlooptijd van de bouw van een dakopbouw of nokverhoging is afhankelijk van de afwerkingswensen.

Nokverhogingen plaatsen wij alleen casco. Dit houdt in dat de buitenzijde compleet is afgewerkt en de binnenzijde door jou zelf wordt gedaan. De doorlooptijd is dan meestal 1-2 werkdagen.

Dakopbouwen welke casco geplaatst worden zijn in gemiddeld een week gereed. Een dakopbouw incl. afwerking is variabel, afhankelijk van de wensen en materialen. Dit zal gemiddeld tot 4 weken duren.

Vragen die ons het meest gesteld zijn

Hierbij een overzicht van de veelgestelde vragen over een dakopbouw en/of een nokverhoging. Staat jouw vraag er niet bij?

Neem contact op